Økonomi og ledelse

SKATM-2019-13-31. A/B-model. Overdragelse af anparter til børn. Inddragelse af ”gevinstmulighed” i værdiberegningen var praksisændring

A-aktier ønskedes tillagt en forlods udbytteret, og Ligningsrådets beregningsmodel anvendtes til at finde kursværdien. SKAT mente, at værdien af ”gevinstmuligheden” skulle indgå. SR fandt, at dette var en prak-sisændring, der måtte afvente et styresignal.