Økonomi og ledelse

SKATM-2018-04-02. Opgørelse af leve- og ejertid vedligeholdelse/forbedring

Ved opgørelse af ejertid i relation til sondring ml. vedligeholdelse og forbedring anvendes faktisk ejertid, uanset at evt. medejere har ejet ejendommen længere. Ved opgørelse af vedligehold på vinduer var udgangspunktet restlevetiden for de gl. vinduer.