Økonomi og ledelse

SKATM-2016-30-19. Elafgift -solcelleanlæg - ejer af solcelleanlæg fritaget for elafgift af eget forbrug

Spørger i sagen måtte anses som elproducent og spørgers egetforbrug af elektricitet fra solcelleanlægget i en container med driftsudstyr var derfor undtaget for afgift i medfør af elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c.