Økonomi og ledelse

SKATM-2021-13-25. Selskabs salg af aktier blev ikke udbyttebeskattet pga. hovedaktionærens efterfølgende investering i køberkoncernen. SEL. § 2D

Et selskab A solgte en aktiebeholdning til et ”tomt” selskab kontant. Spørgsmålet i sagen var, om hovedaktionærens efterfølgende erhvervelse af aktier i køberkoncernen skulle medføre, at A’s afståelsessum skulle udbyttebeskattes.