Planter, Økonomi og ledelse

Model til omfordeling af kvælstof til maltbyg