Jura

Må jorden flyttes?

Flytning af jord kan kræve anmeldelse til kommunen og i nogle tilfælde tilladelse fra kommunen.