Jura

Myndighedens vejledningspligt

Skal myndigheden træffe afgørelse i en sag, der vedrører dig på en måde, så du er part i sagen, har myndigheden vejledningspligt over for dig. Læs her om hvad vejledningspligten indebærer.