Kvæg, Økologi

Stor forskel i levetid hos økologiske malkekøer

Den produktive levetid hos økologiske malkekøer er meget forskellig mellem besætninger og svinger fra to til fire malkeår per ko. RDM lever med 3,4 år længst, mens Holstein i gennemsnit opnår 3,0 malkeår.