Økonomi og ledelse

SKATM-2023-31-01. Satser og beløbsgrænser 2022/2023

Satser og beløbsgrænser 2022/2023 med gældende satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen er et overskueligt opslagsværk, der kan anvendes som hjælperedskab ved opgørelse af skatte- og momsregnskaber eller rådgivning relateret hertil.