Jura

P 8-16 Ledighedsydelse – selvstændig virksomhed – bibeskæftigelse – tilbagebetaling

Kriterierne for selvstændig virksomhed i arbejdsløshedsforsikringsloven skal anvendes i vurderingen af, om en ledighedsydelsesmodtagers aktiviteter er selvstændig virksomhed.