Økonomi og ledelse

SKATM-2022-11-01. Virksomhedsordning. Opfølgning på SKATM-2021-11-02 Virksomhedsordningen – udlejning til nærtstående

Opfølgning på SKATM-2021-11-02 Virksomhedsordningen – udlejning til nærtstående. Eksempel på beregning af rentekorrektion efter VSL § 11 a og oversigt over, hvilket grundlag der anvendes til beregningen.