Planter

Effekt af kalk på kålbrok i raps

Der har været signifikant mindre kålbrok ved tilførsel af kalk, men effekten har været relativ moderat. Der har ikke været forskel på effekten af at placere 300 kg pilleret kalk ved såning eller nedharve 3 t jordbrugskalk før såning.