Økonomi og ledelse

SKATM-2021-18-08. Konstatering af tab på fordringer

Der kan ikke realiseres et fradragsberettiget tab efter kursgevinstloven, hvis fordringen forældes som følge af, at fordringshaveren ikke forfølger sit krav på effektiv vis.