Økonomi og ledelse

SKATM-2020-19-03. Værdiansættelse af ejerlejlighed i dødsbo – sagkyndig vurdering

Vestre Landsret tiltrådte Skattestyrelsens anmodning om sagkyndig vurdering af en ejerlejlighed, som var værdiansat efter 15 pct.-reglen. Belåning og oplysninger om m2 pris i området udgjorde særlige omstændigheder.

Analyse

25. juni 2020

 Opdateret 26. juni 2020