Økonomi og ledelse

SKATM-2017-30-01 EU-Domstolen underkender dansk praksis om brugtmoms

EU-Domstolen har i sagen C-471/15, Sjelle Autogenbrug I/S afgjort, at bl.a. autoophuggere ved videresalg af reservedele udtaget fra udtjente biler kan bruge de såkaldte brugtmomsregler, når bilen er købt af privatpersoner.
Domstolen underkender dermed SKATs praksis, hvorefter der skulle betales fuld moms i disse situationer.