Planter

Hvad er biostimulanter og øger de udbytterne?

Biostimulanter anbefales, hvis forsøg og undersøgelser med det pågældende produkt viser et økonomisk merudbytte for landmanden.