Planter

Valg af tandtype til harver ved pløjefri etablering

Valg af tandtype skal foretages i forhold til den ønskede harvedybde, arbejdsopgave samt den nødvendige muldning ved pløjefri etablering af såbed.