Kvæg

Forbruget af kønssorteret sæd til kvier er steget med op til 13,5 procentpoint

Forbruget af kønssorteret sæd (KSS) til kvierne har været stigende de seneste par år. Det skyldes dels, at de besætninger, som bruger KSS, har øget brugen, men også at flere besætninger begynder at bruge KSS som en systematisk strategi i besætningen.