Økonomi og ledelse

P 89-19 om barselsdagpenge - udskudt forældreorlov - aftalebaseret udskydelse - genoptagelse af arbejde - afholdelse i umiddelbar forlængelse af en ansættelse - lønmodtagere - ledige

Principafgørelsen afklarer spørgsmålet om ret til barselsdagpenge under udskudt forældreorlov.