Natur og vandmiljø

Ny platform viser effekten af drænvirkemidler

Over 100 drænvirkemidler er etableret i Danmark siden 2010, og der kommer hele tiden flere til. Landmændenes store indsats bliver nu synliggjort igennem en nyudviklet, digital platform, som viser de konkrete drænvirkemidler rundt om i landet og deres samlede bidrag til det nationale kvælstofreduktionsmål.