Økologi, Planter

Økologisk dyrkningsvejledning for kløvergræs til bioraffinering

Nærværende dyrkningsvejledning er primært rettet mod økologisk kløvergræs med henblik på at øge råproteinindhold- eller udbyttet af afgrøden.