Økonomi og ledelse

SKATM-2018-13-21. Aktier. Overgang fra unoteret til børsnoteret

Et dansk selskab ejede <10% af aktierne i et "unoteret" svensk selskab. Det svenske selskab blev noteret på AktieTorget i Stockholm. De tidligere skattefri aktier fik nu en anskaffelsessum svarende til handelsværdien på børsnoteringstidspunktet.