Økonomi og ledelse

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering

Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår, at boet alene kan anfægte vurderingen ved at anmode om en sagkyndig vurdering efter boafgiftslovens § 12, stk. 2.

Analyse

03. januar 2020

 Opdateret 10. januar 2020