Nye satser for 2019 - Socialøkonomi

Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob mv. for 2019.