Økonomi og ledelse

SKATM-2016-04-01. Praksisændring. Kode 01 ejendom. Afskrivning på erhvervsmæssigt anvendte driftsbygninger

Driftsbygninger, der anvendes erhvervsmæssigt, kan afskrives uanset vurderingskode