Planter

Erfaringer med pløjefri etablering af majs til helsæd på lerjord

Pløjefri etablering af majs (harvet) er udbredt på de lettere jordtyper. På svær jord kan det være en større udfordring.