Jura, Økonomi og ledelse

COVID-19: Indtægter fra ekstra corona-relateret arbejde skal ikke længere modregnes i pension

Ny aftale sikrer, at pensionister som har indtægter fra arbejde relateret til corona, ikke skal modregne denne indtægt i pensionen. Der vil heller ikke ske modregning, hvis ægtefællen eller samleveren har sådanne indtægter.