Økonomi og ledelse

SKATM-2017-21-04. Erhvervsdrivende. Værdiansættelse af forskellige skønsposter for indkomståret 2018

SKAT har for 2018 fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler.