Jura, Økonomi og ledelse

P 16-23: Tilkendelsestidspunktet for førtidspension

En person kan ikke få tilkendt førtidspension med virkning fra et tidspunkt, hvor personen fortsat er selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, men en sag om tilkendelse af førtidspension kan godt behandles.