Jura

Pension – engangsindtægter – selvstændig – ægtefæller

Hvis den ene ægtefælle er på pension, og der sker et salg, som udløser genvundne afskrivninger, vil engangsindtægten herfra påvirke den anden ægtefælles pensionstillæg. Dette gælder uanset om salget sker, inden den anden ægtefælle overgår til pension.