Planter

Vinterhvedesorters tolerance over for manganmangel

Forsøg med vinterhvedesorter, anlagt på arealer hvor der erfaringsmæssigt optræder manganmangel, viser, at der er forskel på sorternes tolerance overfor manganmangel. I to ud af tre anlagte forsøg er der synlig manganmangel, og rangeringen af sorternes mangantolerance er den samme som tidligere års orienterende forsøg har vist.