Få fuld virkning af kvælstof til majs

Tilsæt nitrifikationshæmmer til gylle udbragt før såning, flyt kvælstof fra før såning til vækstperioden og skift fra handelsgødning til flydende ammoniak, det vil sikre virkningen af det tilførte kvælstof.