Økonomi og ledelse

SKATM-2021-13-35. Problemfri A/B aktiemodel. Forlods udbytteret. Gevinstmulighed. ”Pengetankreglen” vedr. hotel og personalebygninger

Sagen tager stilling til, om ejendomme anvendt i relation til hoteldrift er erhvervsaktiver jf. ABL. § 34. Endvidere tager den stilling til A/B aktieproblematikken og forlods udbytteret/gevinstmulighed i relation til en B-aktieoverdragelse til sønnen.