Jura, Økonomi og ledelse

P 10-21 Sygedagpenge – Lønmodtager – Første fraværsdag

Arbejdsgiver havde ikke ret til sygedagpengerefusion, idet medarbejder kun var delvist fraværende én dag.