Græssende køer

Kvæg

Case: Køber ammetanter sammen med 2-3 krydsningskalve

Mads Volmar supplerer økologisk ægproduktion og planteavl med indkøb af 14 dage gamle Jersey x Angus krydsningskalve. Naturpleje af et vådområde er også en del af driften.