Økonomi og ledelse

SKATM-2022-13-33. Omgørelse af ”reparation” af aktionærlån indfriet via udlodning og efterfølgende tilbagebetaling

En SKY indfriede et aktionærlån via udlodning og modregning af aktionærlånet. Konsekvens dobbeltbeskatning. Han ønskede det ændret, så det ansås for at være fordringen, der var udloddet. LSR fandt, at der ikke var en utilsigtet skattemæssig virkning.