Jura, Økonomi og ledelse

Nyt lovforslag: Sociale pensioner – ændring af indtægt ved personligt arbejde

Lovforslaget lægger op til, at begrebet ”indtægt ved personligt arbejde”, som bruges ved beregning af indtægtsgrundlag for sociale pensioner, ændres, så det fremover omfatter al AM-bidragspligtig indkomst.