Natur og vandmiljø

Video: Næringsstofbegrænsning i kystvande

SEGES Innovation har lavet en tegnefilm som forklarer begrebet ”næringsstofbegrænsning” i danske kystvande.