Jura, Økonomi og ledelse

Hvem er omfattet af regler om arveafgift ved ejerskifte?

Står du i overvejelserne om at overtage en landbrugsvirksomhed ved ejerskifte, kan det være en fordel at overveje, om man skal gøre brug af at overtage landbrugsvirksomheden ved succession eller benytte sig af muligheden for værdiansættelse af fast ejendom til ejendomsvurdering +/- 15 %.