Planter

Bekæmpelse af kvik, tidsler, grå bynke og andet rodukrudt i stub eller efterafgrøde

God effekt af glyphosat i stub efter høst eller i efterafgrøder kræver tilstrækkelig vækst i rodukrudtet. Målret bekæmpelsen af flerårigt ukrudt, så du efter behov laver en tidlig indsats i marker, hvor der ses begyndende opformering.