Planter, Økologi

Monitering af kvælstof- og kulstofoptagelse i kvælstoffikserende efterafgrøder

I efteråret 2023 er kvælstof- og kulstofoptagelse i efterafgrøder med kvælstoffikserende arter bestemt til henholdsvis 30 og 364 kg pr. ha i gennemsnit af 19 marker.