Vådområdeprojekt ved Rævs Å

Natur og vandmiljø

Udtagning af lavbundsjorde er landskabsinnovation

Fra udtagningsprojekt til landskabsinnovation i klimaindsatsen.