Økonomi og ledelse

SKATM-2021-19-14. Værdiansættelse efter værdiansættelsescirkulæret, praksis fra Skatterådet

Skatterådet har taget stilling til en række sager om, hvorvidt der kan ske overdragelse efter 15%-reglen. Der er tale om en skærpelse ift. Landsskatterettens hidtidige praksis.