Planter

Graduering af kvælstof til foder- og brødhvede

SEGES har forbedret modellen for 3. tildeling af kvælstof i vinterhvede, så den nu anvender biomasseindekset NDRE istedet for NDVI. Derudover introduceres en ny model for proteingødskning af brødhvede. Denne model anvender omvendt Robin Hood-princip.