Økonomi og ledelse

SKATM-2017-13-12. Fondes fradrag for uddelinger

Med L 27 mister fonde mv. omfattet af fondsbeskatningsloven deres adgang til at fradrage uddelinger til ikke almennyttige formål. Til gengæld beskattes modtager kun af 80 % af det modtagne beløb.