Økonomi og ledelse

SKATM-2016-23-10. Rentesatser for indkomståret 2016. Forskudsskat. Restskat. Overskydende skat

Rentesatser for dag-til-dag rente og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat for indkomståret 2016.