Økonomi og ledelse

SKATM-2022-19-05. Fond ikke afgiftsfritaget. Ikke udelukkende almennyttig

Landsretten fandt, at en mindefond ikke kunne afgiftsfritages efter boafgiftsloven, da fondens formål om gravstedsvedligehold og flidspræmier til studenter fra ét gymnasium ikke var almennyttigt formål.