Økonomi og ledelse

SKATM-2019-13-42. Hvordan fratrækker et selskab tab efter lagerprincippet?

Et selskab 1 fratrak tab på selskab 2 efter lagerprincippet. SKAT argumenterede for nægtelse af fradrag efter realisationsprincippet og henså til, at fordringen var forøget også efter fradragsåret. LSR gav medhold i, at fordringens værdi var 0 kr.