Jura

Afgørelse om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt træffes fra 1. april 2019 af Familieretshuset

Statsforvaltningens opgaver efter lov om fremtidsfuldmagter overgår til Familieretshuset pr. 1. april 2019.