Økonomi og ledelse

SKATM-2016-11-03. Succession. Virksomhedsordning. Overdragelse af landbrugsejendom til barnebarn

Skatterådet bekræftede, at den del af berigtigelsen, der bestod af gave, var en hævning i virksomhedsordningen. Den beregnede passivpost var ikke en hævning. Købers indgåelse af en boligret til sælger skulle anses for hævninger.